get help in your language

HESTA works with the Translating and Interpreting Service (TIS National) to provide interpreting services.

If you need an interpreter, please call TIS National on 131 450 and ask them to call HESTA on +61 3 9200 4714.

Our business hours are Monday to Friday, 8am – 8pm AET.

Translated content is available in more than 25 languages. You can also visit the TIS National website to read more about the language services TIS National provides at www.tisnational.gov.au

 

Support available in your language

 

Language Support available

لْعَرَبِيَّةُ‎

Arabic

إذا كنت بحاجة إلى مترجم، يرجى الاتصال ﺒ TIS الوطنية على الرقم 450 131 وأطلب منهم الاتصال ﺒ HESTA على هاتف رقم 4714 9200 3 61+.

ساعات العمل الخاصة بنا Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

يمكنك أيضا زيارة موقع TIS الوطنية للحصول على معلومات حول الخدمات التي تقدمها TIS الوطنية. قم بزيارة: www.tisnational.gov.au

درى

Dari

اگر به ترجمان ضرورت دارید، لطفا به دفتر ملی ترجمۀ شفاهی و کتبی TIS National به شمارۀ 450 131 تماس بگیرید و از ایشان بخواهید که با HESTA به شمارۀ 4714 9200 3 61+ تماس بگیرند.

ساعات کاری ما Monday to Friday, 8am - 8pm AET است.

همچنین برای معلومات در مورد خدماتی که TIS National ارائه میکند، میتوانید از ویبسایت دفتر ملی ترجمۀ شفاهی و کتبی (TIS National) بازدید کنید. به www.tisnational.gov.au مراجعه نمائید.

فارسی

Farsi

اگر به مترجم نیاز دارید، لطفا با شماره تلفن تیس نشنال 450 131 تماس بگیرید و از آنها بخواهید با HESTA به شماره 4714 9200 3 61 + تماس بگیرند.

ساعت کاری ما Monday to Friday, 8am - 8pm AET است.

شما همچنین می توانید به وب سایت تیس نشنال برای اطلاعات در مورد خدماتی که تیس نشنال فراهم می کند مراجعه کنید. به www.tisnational.gov.au نگاه کنید.

Ελληνικά

Greek

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την TIS National στο 131 450 και ζητήστε να καλέσουν το HESTA στον αριθμό +61 3 9200 4714.

Οι ώρες λειτουργίας μας είναι Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Εθνική Υπηρεσία Διερμηνείας και Μετάφρασης, μπορείτε να επισκεφθείτε και τον ιστότοπο της υπηρεσίας στη διεύθυνση: www.tisnational.gov.au

آزرگی

Hazaragi

اگه شمو ده ترجمان ضرورت درین پس لُطفاً ده TIS National ده ای نمبر 450 131 زنگ بزنین و ازاون ها پُرسان کُنین که HESTA ده 4714 9200 3 61 + تا زنگ بزنن.

وقت های کارمو Monday to Friday, 8am - 8pm AET موباشه.

شمو هم موتنین ده بلدی معلومات ایکه TIS National خدمات دگه ره برابر موکنه از ویب سایت TIS National دیدن کُنین. www.tisnational.gov.au

italiano

Italian

Se hai bisogno di un interprete, telefona a TIS National al numero 131 450 e chiedi di chiamare HESTA al +61 3 9200 4714.

I nostri orari d’ufficio sono Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Puoi visitare anche il sito web TIS National per informazioni tradotte sul servizio che TIS National fornisce. Visita il sito: www.tisnational.gov.au

한국어

Korean

통역사가 필요한 경우, TIS 전국서비스 131 450로 전화하여, HESTA +61 3 9200 4714로 전화를 걸어달라고 요청하십시오.

본사의 영업시간은 Monday to Friday, 8am - 8pm AET입니다.

TIS 전국서비스가 제공하는 서비스에 대한 정보는 웹사이트를 방문하셔서 확인하실 수 있습니다. 웹사이트 주소는 www.tisnational.gov.au 입니다.

မြန်မာဘာသာ

Myanmar Language (alt Burmese)

အကယ္၍ သင္စကားျပန္လိုအပ္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ (တနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္နွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ) TIS National ကို 131 450 တြင္ ဆက္သြယ္ၿပီး သူတို႔ကို HESTA ကို +61 3 9200 4714 တြင္ေခၚခိုင္းပါ။.

ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ရံုးခိ်န္မ်ားမွာ Monday to Friday, 8am - 8pm AET ျဖစ္ပါသည္။.

သင့္အေနနွင့္ TIS National က ပံ့ပိုးေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိလိုပါက TIS National ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဖတ္နိုင္ပါသည္။ www.tisnational.gov.au တြင္ဖတ္ပါ။.

नेपाली

Nepali

यदि तपाईलाई दोभाषेको आवश्यकता परेमा, कृपया TIS National को १३१ ४५० मा फोन गर्नुहा र उनिहरुलाई HESTA मा +61 3 9200 4714.

हाम्रो व्यवशायिक समय(खुल्ने समय) Monday to Friday, 8am - 8pm AET मा फोन गर्नुहोला।.

तपाईले TIS National को वेभसाईटमा TIS National ले उपलब्ध गराउने सेवाहरुको जानकारीकोलागि हेर्न सक्नुहुनेछ। www.tisnational.gov.au मा हेर्नुहोला।.

русский

Russian

Если вам нужен переводчик, просим вас позвонить в TIS National по номеру 131 450 и сказать, что вам нужно позвонить в HESTA по номеру +61 3 9200 4714.

Наш распорядок работы: Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Вы также можете посетить вебсайт TIS National, на котором имеется информация об услугах, предоставляемых TIS National. Адрес вебсайта: www.tisnational.gov.au

српски

Serbian

Ако вам треба преводилац, молимо вас да позовете TIS National на 131 450 и замолите их да позову HESTA на +61 3 9200 4714.

Наше радно време је Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Такође можете да погледате веб сајт TIS National-а за информације о услугама које пружа TIS National. Погледајте: www.tisnational.gov.au

简体中文

Simplified Chinese

如果您需要口译员,请拨打TIS National 的电话131 450,请他们打电话给HESTA,电话号码:+61 3 9200 4714。

我们的营业时间是 Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

你也可以访问TIS National 的网站,了解TIS National提供的服务。网址:www.tisnational.gov.au

Af Soomaali

Somali

Haddii aad u baahan tahay turjumaan, fadlan ka wac TIS National taleefanka 131 450 waxaad ka codsataa inay kuu wacaan HESTA iyo +61 3 9200 4714.

Saacadaha Shaqadu waa Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Waxaad kaloo booqan kartaa website-ka TIS National ee macluumaadka turjuman oo ku saabsan adeegga TIS National ay bixiso. Ka eeg: www.tisnational.gov.au

Español

Spanish

Si necesita un intérprete, por favor llame a TIS National en el 131 450 y pida que lo comuniquen con HESTA en el +61 3 9200 4714.

Nuestro horario de oficina es Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

También puede visitar el sitio web de TIS National para obtener información acerca de los servicios que provee TIS National. Visite www.tisnational.gov.au

தமிழ்

Tamil

உங்களுக்கு மொழி பெயர்ப்பாளர் தேவைப்பட்டால், தயவுசெய்து TIS நேஷனல் 131 450 க்கு அழைக்கவும், +61 3 9200 4714 இல் ஹெஸ்டாவை அழைக்கச் சொல்லவும்.

எங்கள் வணிக நேரம் Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

TIS நேஷனல் வழங்கும் சேவையைப் பற்றிய மொழிபெயர்க்கப்பட்ட தகவல்களுக்கு நீங்கள் TIS தேசிய வலைத்தளத்தையும் பார்வையிடலாம். வருகை: www.tisnational.gov.au

繁体中文

Traditional Chinese

若你需要口譯員,請撥打TIS National電話131 450並請他們轉接 HESTA 的電話 +61 3 9200 4714.

我們的工作時間是 Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

你也可以瀏覽TIS National 網站瞭解TIS National 的服務資訊,網址:www.tisnational.gov.au

Türkçe

Turkish

Eğer bir tercümana ihtiyaç duyarsanız, lütfen 131 450 nolu telefondan TIS Ulusal’ı arayın ve onlardan +61 3 9200 4714 nolu telefondan HESTA ile görüşmelerini isteyin.

Çalışma saatlerimiz Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Ayrıca, TIS Ulusal’ın sağladığı hizmetler hakkında bilgi için TIS Ulusal’ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. www.tisnational.gov.au adresini ziyaret edin.

tiếng Việt

Vietnamese

Nếu quý vị cần thông dịch viên, xin hãy gọi cho Dịch vụ Thông Phiên dịch Quốc gia (TIS Quốc gia) theo số 131 450 và yêu cầu họ gọi cho HESTA theo số +61 3 9200 4714.

Giờ làm việc của chúng tôi là Monday to Friday, 8am - 8pm AET.

Quý vị cũng có thể vào thăm trang mạng của TIS Quốc gia để có thông tin về các dịch vụ mà TIS Quốc gia cung cấp. Hãy vào thăm www.tisnational.gov.au

 

Need an interpreter in another language? Please call TIS National on 131 450.